REPUBLIC of DESIGN

جمهوری دیزاین به پیش!

REPUBLIC of DESIGN

جمهوری دیزاین به پیش!

 

آگهی استخدام ارتش جمهوری دیزاین

 

 

کلیک کنید...

 

 

 

 

ارتش جمهوری دیزاین دشمنان را

 

باخاک یکسان می کند...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سقوط اکسرنیوم 

عصر امروز وزیر دفاع دیزاین نوید داد: 

 

با فتح پیروزمندانه ی کاخ کینگ اکسر و دستگیری کینگ اکسر

اکسر سقوط کرد!

 

اکسر با خاک یکسان شد!

 

 

 

ارتش جمهوری دیزاین دشمنان را

 

باخاک یکسان می کند...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سقوط اکسرنیوم نزدیک است!

بامداد امروز وزیر دفاع دیزاین نوید داد: 

 

ارتش جمهوری اکسر به نهایت ضعف در آمده و تا چند روز دیگر 

 

ارتش قدرتمند دیزاین اکسر نیوم و ارتش جمهوری اکسر را

 

با خاک یکسان میکند!

 

 

 

ارتش جمهوری دیزاین دشمنان را

 

باخاک یکسان می کند...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ملاقات کینگ دیزاین با پادشاه کنگ!

 

طی نشستی که بین کینگ دیزاین و کینگ کنگ انجام شد: 

 

 

قرار بر این شد که پرنس اکسر آیلند به پرنس دیزاین آیلند

 

تغییر نام پیدا کند و اکسر تمامیت ارضی خود را حفظ کرده

 

و 50000دیزکس به دیزاین غرامت بپردازد!

 

همچنین اکسر  تعدادی دمپایی کنگی هم وارد کند!

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

جمهوری دیزاین مراقب شماستREPUBLIC   of  DESIGNREPUBLIC   of  DESIGNREPUBLIC   of  DESIGNREPUBLIC   of  DESIGNREPUBLIC   of  DESIGN

تخفیف خیلی سبز!

 

انتشارات خیلی سبز

 

به مناسبت بازگشایی

 

مدارس ابتدا 15%تخفیف سپس روی آن

 

15%برای بار دوم 20%تخفیف دیگر

 

+ارسال رایگان هم میدهد!


برای استفاده در سایت خیلی سبز

 

kheilisabz.com/books

کتاب سفارش دهید و کد تخفیف


mehr


را وارد کنید!!!!


برای مثال کتاب فیزیک نردبام ریاضی دهم قیمت

 

جلد 119هزار تومان است

ولی با همه این تخفیفات

 

حدود 80هزار تومان میشود!!!!

جمهوری دیزاین مراقب شماستREPUBLIC   of  DESIGNREPUBLIC   of  DESIGNREPUBLIC   of  DESIGNREPUBLIC   of  DESIGNREPUBLIC   of  DESIGN

اپلیکیشن دیزاین یک ابزار همه کاره در اختیار شما!

جمهوری دیزاین مراقب شماستREPUBLIC   of  DESIGNREPUBLIC   of  DESIGNREPUBLIC   of  DESIGNREPUBLIC   of  DESIGNREPUBLIC   of  DESIGN
REPUBLIC of DESIGN REPUBLIC of DESIGN REPUBLIC of DESIGN